Els dimarts lèxic musical / Los martes léxico musical

Freqüència: Velocitat d’una vibració. L’altura d’una nota depèn de la freqüència o nombre de vibracions per segon. A major freqüència, major altura del so. / Frecuencia: Velocidad de una vibración. […]

Els dimarts lèxic musical / Los martes léxico musical

Introducció: Secció de música (generalment en tempo lent) situada al començament d’un moviment o obra i que prepara el material musical següent. / Introducción: Sección de música (generalmente en tempo […]