Els Dijous parlem dels compositors / Los Jueves hablamos de los compositores

  • John Cage (5 de Setembre, 1912 – 12 de Agost, 1992):

Les tècniques d’atzar de tota índole, que Cage va resumir en el terme indeterminació, van donar lloc a qüestions sobre la naturalesa i les finalitats de la música. Una obra de serialisme total o els seus derivats es pot escoltar com una successió de discrets esdeveniments musicals, que estan desconnectats del que s’acaba d’escoltar o del que segueix. La complexa interrelació aclapara a l’espectador innocent i la música sembla aleatòria, encara que el compositor exercia un control total. En la música parcialment indeterminada, tant el compositor com l’interpreti poden triar, la qual cosa ofereix com resultat una forma musical que és diferent cada vegada que s’interpreta.

/

  • John Cage (5 de Setiembre, 1912 – 12 de Agosto, 1992):

Las técnicas de azar de toda índole, que Cage resumió en el término indeterminación, dieron lugar a cuestiones acerca de la naturaleza y los fines de la música. Una obra de serialismo total o sus derivados se puede escuchar como una sucesión de discretos acontecimientos musicales, que están desconectados de lo que se acaba de escuchar o de lo que sigue. La compleja interrelación abruma al espectador inocente y la música parece aleatoria, aunque el compositor ejercía un control total. En la música parcialmente indeterminada, tanto el compositor como el interprete pueden elegir, lo que ofrece como resultado una forma musical que es diferente cada vez que se interpreta.