Els dilluns, apunts d’educació: V / Los lunes, apuntes de educación: V

Les persones aprenem més quan tenim una oportunitat raonable i una motivació per fer-ho.

L’oportunitat raonable i la motivació seran efectives quan la informació sigui clara mitjançant exemples i descripcions, la pràctica reflexiva, la re-alimentació informativa perquè l’alumne/a millori el rendiment i activitats que siguin atractives i interessants. En definitiva, sentit comú.

//

Las personas aprendemos más cuando tenemos una oportunidad razonable y una motivación para hacerlo.

La oportunidad razonable y la motivación serán efectivas cuando la información sea clara mediante ejemplos y descripciones, la práctica reflexiva, la  re-alimentación  informativa para que el/la alumno/a mejore el rendimiento y actividades que sean atractivas e interesantes. En definitiva, sentido común.