Qui és Trinity?

Trinity College London, fundat en 1872, és una important organització internacional de premis, editorial i organització benèfica educativa independent. Especialitzada en l’avaluació d’habilitats comunicatives i d’interpretació que abasten música, teatre, arts combinades i l’idioma anglès.

Amb més de 850.000 candidats a l’any en més de 60 països a tot el món, les qualificacions de Trinity estan dissenyades específicament per a ajudar els estudiants a progressar. El seu objectiu és inspirar a professors i alumnes mitjançant la creació d’avaluacions la preparació de les quals sigui divertida, gratificant d’ensenyar i que desenvolupin les habilitats necessàries en la vida real.

Trinity College London és una junta examinadora internacional regulada per Ofqual (Oficina de Regulació de Qualificacions i Exàmens) a Anglaterra, CCEA ( Consell per al Currículum, Exàmens i Avaluació) a Irlanda del Nord i per Qualifications Wales. Els exàmens de música graduats i els diplomes de música de Trinity estan regulats per aquestes autoritats dins del Marc de Qualificacions Regulades (RQF). Existeixen diversos acords amb les autoritats educatives governamentals de tot el món.

Trinity treballa en estreta col·laboració amb una varietat d’organitzacions diferents, des d’organismes governamentals fins a associacions educatives.

A l’àrea de Música:

RECONEIXEMENT

Trinity College London i els seus exàmens gaudeixen de l’acreditació oficial de Ofqualy els seus homòlegs al Regne Unit i formen part del Marc Nacional de Certificacions al seu torn inclòs en la EQF (European Qualifications Framework – Marc Europeu de Qualificacions).