Els Dijous parlem dels compositors / Los Jueves hablamos de los compositores

;

  • Erik Satie (1866 – 1925):

Algunes de les primeres peces per a piano seves es van anticipar a l’ús d’acords sense resolució i a les harmonies gairebé modals de l’impressionisme, amb una textura portentosament senzilla. Cap a 1891, Satie ja escrivia concordes en moviment paral·lel construïts sobre quartes justes. Les seves obres pianístiques compostes entre 1900 i 1915 es van especialitzar en la caricatura, que assumia la forma exterior de títols surrealistes (per exemple, Trois morceaux en forme de poire, «Tres peces en forma de pera»), amb un comentari paral·lel i indicacions per a l’executant en el mateix estil (per exemple, pp en un pauvre souffle, «pianissimo amb escàs alè»), tots ells impresos juntament amb la música; alguns satiritzaven els títols impressionistes i indicacions de Debussy. Però l’esperit còmic viu així mateix en la pròpia música, sòbria, seca, capritxosa, breu, repetitiva, parodística, enginyosa en summe grau.

/

  • Erik Satie (1866 – 1925):

Algunas de las primeras piezas para piano suyas se anticiparon al uso de acordes sin resolución y a las armonías casi modales del impresionismo, con una textura portentosamente sencilla. Hacia 1891, Satie ya escribía acordes en movimiento paralelo construidos sobre cuartas justas. Sus obras pianísticas compuestas entre 1900 y 1915 se especializaron en la caricatura, que asumía la forma exterior de títulos surrealistas (por ejemplo, Trois morceaux en forme de poire, «Tres piezas en forma de pera»), con un comentario paralelo e indicaciones para el ejecutante en el mismo estilo (por ejemplo, pp en un pauvre souffle, «pianissimo con escaso aliento»), todos ellos impresos junto con la música; algunos satirizaban los títulos impresionistas e indicaciones de Debussy. Pero el espíritu cómico vive asimismo en la propia música, sobria, seca, caprichosa, breve, repetitiva, parodística, ingeniosa en sumo grado.

;

e