Musicoteràpia

Des de l’escola Espai Musical de Terrassa – ESMUT – (www.esmut.cat), oferim diferents espais musicals terapèutics, on la música és l’estímul principal que ens permet ajudar a mantenir i/o millorar qualsevol aspecte sobre la salut de la persona. La musicoteràpia ens facilita poder avaluar el benestar, la salut física, el funcionament social i emocional, les habilitats de comunicació i les habilitats cognitives de la persona a través de les respostes musicals. A través de la participació musical en un context terapèutic, les capacitats de les persones s’enforteixen i es transfereixen a altres àrees de les seves vides.
És per aquest motiu, que no és necessari tenir coneixements ni habilitats musicals per a poder beneficiar-se d’aquests espais musicals terapèutics.

Pots demanar informació des de la secció «Contacte General«.

/

Desde la escuela Espai Musical de Terrassa – ESMUT – (www.esmut.cat), ofrecemos diferentes espacios musicales terapéuticos, donde la música es el estímulo principal que nos permite ayudar a mantener y / o mejorar cualquier aspecto sobre la salud de la persona. La musicoterapia nos facilita poder evaluar el bienestar, la salud física, el funcionamiento social y emocional, las habilidades de comunicación y las habilidades cognitivas de la persona a través de las respuestas musicales. A través de la participación musical en un contexto terapéutico, las capacidades de las personas se fortalecen y se transfieren a otras áreas de sus vidas.

Es por este motivo, que no es necesario tener conocimientos ni habilidades musicales para poder beneficiarse de estos espacios musicales terapéuticos.

Puedes pedir información desde la sección «Contacte General«.