Sensibilització I i II

ETAPA DE SENSIBILITZACIÓ MUSICAL: DE 0 A 6 ANYS.

La música és un dels mitjans de comunicació i de relació de que disposa el/la nen/a per expressar tot allò que va coneixent del seu entorn i del seu món intern; vivències, pensaments, sentiments…

La música, de per si, és capaç de fer fruir, d’assossegar, de relaxar, de fer experimentar sensacions, amb tot el que això pot comportar de diversió i de plaer, que en aquesta etapa és una manera de jugar.

La música te un gran component de joc lúdic; l’infant aprèn a viure jugant, en l’activitat lúdica s’implica del tot. La música esdevé un bon vehicle d’aprenentatge, de comunicació i de relació amb els demés. És un instrument que desperta la curiositat de l’infant i li dona informació sobre manifestacions culturals pròximes i diverses.

En el procés d’assimilació, d’integració, de comprensió i de reproducció de sons, de ritmes, cançons…, es fa possible el desenvolupament d’unes capacitats bàsiques: atenció, percepció sonora, memòria rítmica i melòdica, i representació i adquisició d’unes nocions d’espai musical, de temps i de qualitat.

La comunicació que s’estableix a través de la música apel·la directament la sensibilitat i manifesta les petites grans descobertes sonores pròpies i de l’entorn que fa l’infant.

Pensant en les característiques i necessitats dels nens i nenes de 0 a 6 anys, hem dissenyat l’etapa de SENSIBILITZACIÓ MUSICAL I i II, per tal d’afavorir el creixement harmònic i global de l’infant mitjançant la música, primerament de la mà dels pares i mares (sensibilització musical I) per continuar després d’una manera més autònoma (sensibilització musical II).

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL I

0 – 1 any.

MUSICOTERÀPIA PER A EMBARASSADES.

Aquest és un taller dirigit a parelles o mares que esperen un fill/a, i volen augmentar la comunicació i els vincles afectius, tant a nivell de parella com amb el futur fill/a, mitjançant la música.

Les classes són principalment de caire pràctic on es treballaran tècniques de relaxació, veu i respiració, moviments harmònics.. sempre vinculats a un context musical.

DESCOBRIM LA MÚSICA, DESCOBRIM EL MÓN.

Destinat a nadons de 4 mesos fins que caminen

Amb aquest taller pretenem endinsar als nadons al món de la música, com a partida per descobrir el seu propi cos, tot potenciant la relació entre pares i fills.

Són sessions setmanals on el nostre nadó, mitjançant la música i tècniques de massatge, anirà descobrint el seu cos i la seva veu, a l’hora que es desenvolupen aspectes com el joc, l’experimentació i el vincle i comunicació afectiva a nivell familiar.

1 – 2 anys.

EXPLORAR I PERCEBRE I i II

Proposta musical pensada per nens i nenes d’1 i 2 anys.

La música enriqueix i afavoreix el creixement global de l’infant. Amb aquest taller pretenem promoure la participació de les famílies, per conjuntament, avançar en el desenvolupament motriu i verbal dels nostres fills i filles.

D’aquesta manera i partint sempre de situacions de joc, els nens i nenes, de la mà dels seus pares i dels professors/es, aniran integrant i desenvolupant aspectes com la creativitat, l’expressió corporal i musical, el plaer per escoltar i crear música… tot partint de la nostra cultura i tradició musical, per anar ampliant-la progressivament cap a contextos musicals més llunyans ( musiques i ritmes del món)

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL II

3 – 4 anys.

LA MUSICALITAT DEL COS I i II

Proposta musical pensada per nens i nenes de 3 i 4 anys (P-3 i P-4).

Els nens i nenes d’aquestes edats ja són més autònoms. Els encanta descobrir, aprendre, jugar… Partint d’aquesta base lúdica i a través de la música, la dansa, l’experimentació i la imaginació, s’aniran treballant capacitats com són l’atenció, la percepció sonora, la memòria rítmica, la melodia, la concentració , la projecció de la veu i el desenvolupament motriu i postural.

En aquesta edat hi ha un interès pel descobriment del cos i del món, que s’anirà potenciant a partir de cançons, sons, el moviment corporal, el treball creatiu i l’orientació a l’espai.

Tots plegats descobrirem el divertit que és cantar i tocar instruments, moure’ns al compàs d’una melodia, inventar i crear ritmes nous… sense oblidar que per poder fer classe conjuntament, s’han d’aprendre unes pautes d’actuació com saber escoltar, saber quan toca practicar i quan toca relaxar-nos, aprendre a tocar conjuntament i també en solitari…

D’aquesta manera i com sempre, mitjançant la música, els sons, les cançons, els ritmes… fomentar en els nostres nens i nenes el descobriment del seu cos i del món que l’envolta per tal d’ajudar-los a adquirir un desenvolupament el més integral possible.

5 – 6 anys.

INTERPRETAR I CREAR I i II

Proposta musical pensada per nens i nenes de 5 i 6 anys, (P-5 i Primer de primària).

El llenguatge en general i el musical, en concret, en els infants, ha de complir un triple objectiu; una funció lúdico – creativa, relacionada amb el plaer de crear. Una funció comunicativa, entesa com un procés clau per a la interacció del nen/a amb el món que l’envolta i també com a mecanisme que li facilita el desenvolupament personal. I una funció representativa, és a dir, la capacitat de representar-se ells mateixos i l’entorn més enllà de l’aquí i l’ara.

Mitjançant l’educació musical els nens i nenes podran desenvolupar valors com la sensibilitat, la col·laboració, el respecte, la creativitat, la imaginació…

De la mateixa manera que els nens i nenes aprenen a comunicar-se i expressar-se de forma oral, també poden, amb l’ajuda d’educadors experimentats, aprendre a comunicar-se i expressar-se musicalment.

La nostra proposta de “INTERPRETAR I CREAR I i II” son classes d’iniciació a la música i al llenguatge musical. Es treballen diferents apartats, entrellaçats l’un amb l’altre, com el ritme i el moviment, el cant i la dansa (expressió corporal), audicions d’autors, l’escolta i l’agudesa auditiva, la improvisació i la creació, el coneixement i la pràctica de diferents instruments musicals i iniciació a la lectura i escriptura musical.

Totes les activitats dels diferents apartats es treballaran primerament de manera experimental i corporal , per finalitzar amb un treball de concreció en el paper.

En aquestes edats es comença a introduir “ el mètode Kovács”.

Els instrumentistes musicals han de posar a punt el seu cos i la seva ment com a condició necessària a les hores de pràctica.

El mètode Kovács és una proposta, que ha estat específicament dissenyada en funció de les necessitats dels estudiants que aprenen a tocar un instrument, així com d’aquells que ja exerceixen com a instrumentistes en la seva pràctica professional.

La preparació dels moviments facilita enormement la tasca del professor pel que fa a les bases tècniques i a la correcció d’errors, de manera que l’alumne disposa de més temps per a dedicar-se a la música en si mateixa, i alhora aquesta també surt beneficiada atès que, fruit d’una bona preparació, aprendre bones tècniques és més fàcil des del primer moment.