Els dimecres parlarem d’instruments / Los miércoles hablaremos de instrumentos

La flauta de bec

  • D’origen desconegut, s’estima que la flauta de Istúriz (Pirineus) té més de 20.000 anys d’antiguitat.
  • L’òrgan utilitza flautes de bec invertides que mesuren des de 2 o 3 cm. fins a més de 6 m.
  • Els dos elements més característics són el xiulet i el tub. El filtre és de fusta amb xemeneia i bisell. L’embocadura és de bec.
/

La flauta de pico

  • De origen desconocido, se estima que la flauta de Istúriz (Pirineos) tiene más de 20.000 años de antigüedad.
  • El órgano utiliza flautas de pico invertidas que miden desde 2 o 3 cm. hasta más de 6 m.
  • Los dos elementos más característicos son el silbato y el tubo. La boquilla es de madera con chimenea y bisel. La embocadura es de pico.