Music Certificate exams

Els certificate exams són l’alternativa als Grade exams, i estan enfocats a estudiants de qualsevol edat que volen desenvolupar les seves habilitats interpretatives. Hi ha 3 nivells diferents: Foundation, Intermediate i Advanced, equivalents als Grades 3, 5 i 8, respectivament.

L’examen es planteja com un recital en el qual l’alumne pot aportar fins a 1/3 del temps d’obres de la seva pròpia elecció, no llistades. El 90% de la nota correspon a la interpretació i el 10% restant s’avalua segons el programa de mà.