Comentaris / Comentarios

“Donat que només pocs oients poden explicar com la música crea els seus efectes, aquesta dóna la il · lusió d’operar independentment de la mediació cultural. Sovint es percep la […]