Curs d’introducció a la musicoteràpia / Curso de introducción a la musicoterapia

Hola a tots/es.

 El proper mes d’octubre iniciarem el curs d’introducció a la musicoteràpia.

Aquest curs de 8h de durada va dirigit a músics, pares i mares, mestres, educadors, professionals de la salut, diplomats en infermeria , terapeutes, psicòlegs, etc.

Els objectius dels curs seran els següents:

 1.- Conèixer l’ús de la música dins un entorn terapèutic.

2.- Conèixer la musicoteràpia com a eina d’intervenció terapèutica.

3.- Aprendre diferents tècniques d’intervenció en musicoteràpia.

4.- Vivència i experimentació de diferents activitats musicals terapèutiques.

 Informarem sobre dates i preu del curs.

/

Hola a todos/as

El próximo mes de octubre iniciamos el curso de instroducción a la musicoterapia.

Este curso de 8h de duración va dirigido a músicos, padres y madres, maestros, educadores, profesionales de la salud, diplomados en enfermería, terapeutas, psicólogos, etc.

Los objetivos del curso serán los siguientes:

 1.- Conocer el uso de la música en un entorno terapeútico.

2.- Conocer la musicoterapia como herramienta de intervención terapeútica.

3.- Aprender diferentes técnicas de intervención en musicoterapia.

4.- Vivencia y experimentación de diferentes actividades musicales terapeúticas.

 Informaremos sobre fechasy precio del curso.