El pròxim 2/10/2012 presentem el «Coaching» / El próximo 02/10/2012 presentamos el «Coaching» (19:30 h.)

La presentació anirà a càrrec de Lisette Navarro, Educadora Social, Pedagoga i Doctora per la Universitat Ramon Llull. Màster Expert en Coaching per l’Institut Europeu de Coaching. Ha treballat com a educadora social i com a pedagoga en diversos camps i actualment treballa com a docent a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, de la URL. El seu àmbit d’especialització són les habilitats socials i les dinàmiques de grup. Ha participat en diferents congressos i jornades; ha publicat articles, i una col·lecció de contes sobre mediació i resolució de conflictes.

/

La presentación irá a cargo de Lisette Navarro, Educadora Social, Pedagoga y Doctora por la Universidad Ramón Llull. Máster de Experto en Coaching por el Instituto Europeo de Coaching. Ha trabajado como educadora social y como pedagoga en diversos campos y actualmente trabaja como docente en la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés, de la. Su ámbito de especialización son las habilidades sociales y las dinámicas de grupo. Ha participado en diferentes congresos y jornadas; ha publicado artículos, y una colección de cuentos sobre mediación y resolución de conflictos.