Comentaris / Comentarios

“Donat que només pocs oients poden explicar com la música crea els seus efectes, aquesta dóna la il · lusió d’operar independentment de la mediació cultural. Sovint es percep la música com un mitjà misteriós en el qual ens sembla que trobem els nostres propis sentiments més privats. Per tant, la música és capaç de contribuir poderosament (si no subreptíciament) en la configuració de les identitats individuals. Per bé o per mal, la música ens socialitza. ” Susan McClary

 /

“Dado que solamente pocos oyentes pueden explicar cómo la música crea sus efectos, ésta da la ilusión de operar independientemente de la mediación cultural. A menudo se la percibe como un medio misterioso en el cual nos parece que hallamos nuestros propios sentimientos más privados. Por tanto, la música es capaz de contribuir poderosamente (si no subrepticiamente) en la configuración de las identidades individuales. Para bien o para mal, la música nos socializa.” Susan McClary

2 thoughts on “Comentaris / Comentarios

  1. Em dic Cristina i a mi m’agrada la musica, i vui aprendre musica per fer realitat el meu somni cantar i tocar en un escenari i se que si m’esforço podre fer-lo realitat per aixo vui aprendre musica.

  2. Yo quiero aprender musica para ser famosa como Lucia Gil ,tambien no ser una famosa mala pero si hacer giras mundiales por el mundo y tambien videoclips.Y que se me conozca toda la gente del mundo y ser como una autentica famosa.

    Y por eso quiero aprender musica.

Deja un comentario