Carta de benvinguda al nou curs 2012/13 – Carta de bienvenida al nuevo curso 2012/13

Hola a tots/es
El proper dia 12 de setembre comencem el nou any escolar i ho fem amb la il · lusió de seguir treballant en l’expansió de la música.
En l’àmbit de l’especialització que reclama la nostra societat, la música (sobretot l’anomenada «culta») ha creat al seu entorn un espai cultural reduït, on suposadament els seus membres formen un grup de «persones dotades per a la pràctica musical», sent sense dubte aquesta una visió simplista de la realitat.
ESMUT aposta per acostar la música a tots els membres de la societat, ja que estem convençuts que en l’ésser humà hi ha la capacitat innata de comunicar a través d’aquesta.
Transmetre la passió per la música és l’objectiu principal de la nostra escola i ensenyar a tocar un instrument i conèixer els fonaments de la música al llarg de la història de la humanitat, és la nostra missió com a professionals de l’educació.

No podem oblidar que la comunicació en qualsevol àmbit es produeix quan hi ha participació activa d’altres persones. La música, per tant, necessàriament ha d’estar immersa en l’àmbit de l’entorn social, ha de compartir i crear els espais de cohesió social i igualtat tan necessaris en la nostra societat.

Benvinguts al nou curs!

//

Hola a todos/as

El próximo día 12 de septiembre empezamos el nuevo año escolar y lo hacemos con la ilusión de seguir trabajando en la expansión de la música.

En el ámbito de la especialización que reclama nuestra sociedad, la música (sobretodo la denominada “culta”) ha creado en su entorno un espacio cultural reducido, donde supuestamente sus miembros forman un grupo de “personas dotadas para la práctica musica

l”, siendo sin duda ésta una visión simplista de la realidad.

ESMUT aboga por acercar la música a todos los miembros de la sociedad, puesto que estamos convencidos que en el ser humano existe la capacidad innata de comunicarse a través de ésta.

Transmitir la pasión por la música es el objetivo principal de nuestra escuela y enseñar a tocar un instrumento y conocer los fundamentos de la música a lo largo de la historia de la humanidad, es nuestra misión como profesionales de la educación.

No podemos olvidar que la comunicación en cualquier ámbito se produce cuando existe participación activa de otras personas. La música, por tanto, debe necesariamente estar inmersa en el ámbito del entorno social, ha de compartirse y crear los espacios de cohesión social e igualdad tan necesarios en nuestra sociedad.

Bienvenidos/as al nuevo curso!!