Els dimecres parlarem d’instruments / Los miércoles hablaremos de instrumentos

–       Acordió: Va ser inventat per Damien a Viena en 1829 i perfeccionat per Buffet a França en 1837.

  • L’acordió es pot considerar instrument de vent i teclat i com harmònica de manxa. Les seves parts principals són: la manxa, el teclat polifònic (costat melòdic o de discant) i els baixos (fins a 120 segons el model).
  • Per a la producció del so conté làmines de veus. Cadascuna porta dues llengüetes enfrontades d’igual afinació, quan l’aire entra posa a vibrar una i quan surt, l’altra. El to de la nota està determinat per la longitud i el grossor de la làmina.
  • Depenent del maneig de la manxa la seva peculiar sonoritat pot sofrir petites variacions.

/

–       Acordeón: Fue inventado por Damien en Viena en 1829 y perfeccionado por Buffet en Francia en 1837.

  • El acordeón se puede considerar instrumento de viento y teclado y como armónica de fuelle. Sus partes principales son: el fuelle, el teclado polifónico (lado melódico o de discanto) y los bajos (hasta 120 según el modelo).
  • Para la producción del sonido contiene láminas de voces. Cada una lleva dos lengüetas enfrentadas de igual afinación, cuando el aire entra pone a vibrar una y cuando sale, la otra. El tono de la nota está determinado por la longitud y el grosor de la lámina.
  • Dependiendo del manejo del fuelle su peculiar sonoridad puede sufrir pequeñas variaciones.