Els dimecres parlarem d’instruments / Los miércoles hablaremos de instrumentos

21/12/2011

Saxofon soprano: És el més agut dels 4 tipus de saxofons que existeixen, igual que els altres consta de quatre parts: filtre, tudell, cos i campana o pavelló.

Avui dia el saxofon és l’instrument més utilitzat per fer solos, el saxofon més utilitzat és el recte, encara que també existeixen de corbs. Per al saxofon no hi ha peces clàssiques, sent “El bolero de Ravel” de les més populars.

/

Saxofón soprano: Es el más agudo de los 4 tipos de saxofones que existen, al igual que los demás consta de cuatro partes: boquilla, tudel, cuerpo y campana o pabellón.

Hoy en día el saxofón es el instrumento más utilizado para hacer solos, el saxofón más utilizado es el recto, aunque también existen de curvos. Para el saxofón no hay piezas clásicas, siendo “El bolero de Ravel” de las más populares.