Els Dijous parlem dels compositors / Los Jueves hablamos de los compositores

Miles Davis (1926-1991): Músic de carrera sense comparació, Miles Davis ha deixat la seva empremta personalíssima al món del jazz. Després d’iniciar-se professionalment en el bebop dels anys quaranta, Davis va influir decisivament en l’aparició d’escoles Cool i West Coast, es va convertir en membre de l’avantguarda radical durant els anys seixanta, es va endinsar en la fusió del jazz-rock, i després d’un allunyament de l’escena musical per problemes de salut, va reaparèixer en els anys vuitanta com a líder que tornava als valors musicals primigenis. Després d’Armstrong, Ellington i Parker, Miles Davis ha estat el jazzman més significatiu i influent en la història del jazz.

/

Miles Davis (1926-1991): Músico de carrera sin paragón, Miles Davis ha dejado su impronta personalísima en el mundo del jazz. Tras iniciarse profesionalmente en el bebop de los años cuarenta, Davis influyó decisivamente en la aparición de escuelas Cool y West Coast, se convirtió en miembro de la vanguardia radical durante los años sesenta, se adentró en la fusión del jazz-rock, y tras un alejamiento de la escena musical por problemas de salud, reapareció en los años ochenta como líder que volvía a los valores musicales primigenios. Después de Armstrong, Ellington y Parker, Miles Davis ha sido el jazzman más significativo e influyente en la historia del jazz.