Els dimarts lèxic musical / Los martes léxico musical

20/12/2011

Setet: Un grup de set notis equivalents que es toquen en el temps ocupat normalment per quatre o sis notis del mateix tipus.

/

Septillo: Un grupo de siete notes equivalentes que se tocan en el tiempo ocupado normalmente por cuatro o seis notes del mismo tipo.