Els dimarts lèxic musical / Los martes léxico musical

El xifrat

Xifrar consisteix a escriure un acord de forma abreujada. Per a això utilitzarem lletres, números i signes. Per identificar i escriure acords xifrats s’usen les set primeres majúscules de l’abecedari.

/

El cifrado

Cifrar consiste en escribir un acorde de forma abreviada. Para ello utilizaremos letras, números y signos. Para identificar y escribir acordes cifrados se usan las siete primeras mayúsculas del abecedario.