Els dilluns apunts d’educació XIII / Los lunes apuntes de educación XIII

Components fonamentals del metacurrículum

(Dedicat a Nuria Sanjuan)

 • Nivells de comprensió: classes de coneixements que es troben «per sobre» del coneixement del contingut per ser més abstractes, més genèriques i perquè ofereixen més avantatges (per exemple, les estratègies per resoldre problemes).
 • Llenguatges del pensament: Llenguatges verbals, escrits i gràfics que sustenten el   pensament no només en cada assignatura en particular, sinó en totes les assignatures.
 • Passions intel · lectuals: Sentiments i motius que estimulen la ment per avançar cap a un pensament i un aprenentatge superiors.
 • Imatges mentals integradores: Imatges mentals que ensamblen una disciplina (o part d’ella) en un tot més coherent i significatiu.
 • Aprendre a aprendre: Forjar idees, en els alumnes, sobre la manera més efectiva de conduir-se com educands.
 • Ensenyar a transferir: Com ensenyar de manera que els alumnes apliquin el que han après en una disciplina específica, a altres disciplines o situacions fora de l’àmbit escolar.

Componentes fundamentales del metacurrículum

 • Niveles de comprensión: clases de conocimientos que se hallan “por encima” del conocimiento del contenido por ser más abstractas, más genéricas y porque ofrecen más ventajas (por ejemplo, las estrategias para resolver problemas).
 • Lenguajes del pensamiento: Lenguajes verbales, escritos y gráficos que sustentan el pensamiento no sólo en cada asignatura en particular, sino en todas las asignaturas.
 • Pasiones intelectuales: Sentimientos y motivos que estimulan la mente para avanzar hacia un pensamiento y un aprendizaje superiores.
 • Imágenes mentales integradoras: Imágenes mentales que ensamblan una disciplina (o parte de ella) en un todo más coherente y significativo.
 • Aprender a aprender: Forjar ideas, en los alumnos, sobre el modo más efectivo de conducirse como educandos.
 • Enseñar a transferir: Cómo enseñar de modo que los alumnos apliquen lo que han aprendido en una disciplina específica, a otras disciplinas o situaciones fuera del ámbito escolar.