Els dimecres parlem d’instruments / Los miércoles hablamos de instrumentos

La mandolina

Petit instrument pertanyent a la família del llaüt, que es va originar a Itàlia probablement durant el segle XV. El seu cos té forma de pera i té un mànec lleugerament corbat cap a enrere. Generalment té vuit cordes disposades en parells i afinades igual que el violí (Sol, Re, La, Mi). Les cordes es toquen amb un plectre, rasgueando (com en la guitarra) o a l’estil tremolando, en el qual les notes es mantenen mitjançant un repetit i ràpid moviment vibratori del plectre. Vivaldi i Hummel van composar concerts per a mandolina; l’instrument també s’inclou en la Serenade, Op. 24, de Schoenberg, i en les tres últimes de les Cinc peces per a orquestra, Op. 10, de Webern.

/

La mandolina

Pequeño instrumento perteneciente a la familia del laúd, que se originó en Italia probablemente durante el siglo XV. Su cuerpo tiene forma de pera y tiene un mástil ligeramente curvado hacia atrás. Generalmente tiene ocho cuerdas dispuestas en pares y afinadas igual que el violín (Sol, Re, La, Mi). Las cuerdas se tocan con un plectro, rasgueando (como en la guitarra) o al estilo tremolando, en el que las notas se mantienen  mediante un repetido y rápido movimiento vibratorio del plectro. Vivaldi y Hummel compusieron conciertos para mandolina; el instrumento también se incluye en la Serenade, Op. 24, de Schoenberg, y en las tres últimas de las Cinco piezas para orquesta, Op. 10, de Webern.