Els dimarts lèxic musical / Los martes léxico musical

Recital: Un concert ofert per un sol intèrpret (per exemple, un recital de piano) o per dos intèrprets dels quals un sol ser un pianista, per exemple, un recital de violí (violí i piano) o també un recital d’un recitatiu.

/

Recital: Un concierto ofrecido por un solo intérprete (por ejemplo, un recital de piano) o por dos intérpretes de los cuales uno suele ser un pianista, por ejemplo, un recital de violín (violín y piano) o también un recital de un recitativo.