Els dimecres parlarem d’instruments / Los miércoles hablaremos de instrumentos

 

–       La Flauta travessera: aquest instrument, es va implantar sobre la dècada de 1860, i s’ha conservat bàsicament el mateix model.

  • La flauta travessera està construïda sobre un tub d’uns 65 cm. de llarg, les peces que la componen són: cap, cos, i peu.
  • Al llarg del tub es reparteixen 13 forats.
  • El cap té una embocadura per on l’instrumentista l’hi ajusta a la boca.
  • Està construïda sobre metalls que poden ser plata, or, *alpaca, níquel.
  • Últimament la forma de la clau i situació s’ha dissenyat ergonòmicament per aconseguir una confortable sensació natural en l’execució. Són muntades a mà i ajustades per a un ‘tacte’ i balanç perfecte.

–       Flauta travesera: este instrumento, se implantó sobre la década de 1860, y se ha conservado básicamente el mismo modelo.

  • La flauta travesera está construida sobre un tubo de unos 65 cm. de largo, las piezas que la componen son: cabeza, cuerpo, y pie.
  • A lo largo del tubo se reparten 13 agujeros.
  • La cabeza tiene una embocadura por donde el instrumentista se lo ajusta a la boca.
  • Está construida sobre metales que pueden ser plata, oro, alpaca, níquel.
  • Últimamente la forma de la llave y situación se ha diseñado ergonómicamente para conseguir una confortable sensación natural en la ejecución. Son montadas a mano y ajustadas para un ‘tacto’ y balance perfecto.