Notícies ESMUT – Espai Musical de Terrassa – / Noticias ….

Hola a tots / es, el proper 1 de setembre posem en marxa el servei de préstec de llibres, CD,s i DVD, s.

De moment comptem  al voltant de 1000 entrades; la consulta estarà disponible a la web de l’escola,  de la qual seran beneficiaris els alumnes del centre.

El préstec tindrà una durada màxima de 30 dies naturals a comptar des del mateix dia del préstec, sent prorrogables per altres 30 prèvia justificació.

/

Hola a todos/as, el próximo 1 de septiembre ponemos en marcha el servicio de préstamos de libros CD,s y DVD, s.

De momento contamos alrededor de 1000 entradas; la consulta estará disponible en la web de la escuela,  de la que  serán beneficiarios los alumnos del centro.

El préstamo tendrá una duración máxima de 30 dies naturales a contar desde el mismo dia del préstamo, siendo prorrogables por otros 30 previa justificación.