El dimarts: lèxic musical / Los martes: léxico musical

Compàs
El compàs en si no té ritme. És només una manera de mesurar la música, sobretot  amb la intenció de mantenir el tempo, i en la música en grup, una ajuda per tocar o cantar junts. En col·locar les barres de compàs per aplicar les nostres unitats mètriques a la música, seleccionem, en la mesura del possible, aquells punts on la música sembla que té un pols inicial.
 /

Compás

El compás en sí no tiene ritmo. Es sólo una manera de medir la música, sobre todo con la intención de mantener el tempo, y en la música en grupo, una ayuda para tocar o cantar juntos. Al colocar las barras de compás para aplicar nuestras unidades métricas a la música, seleccionamos, en la medida de lo posible, aquellos puntos donde la música parece tener un pulso inicial.