Taller d’introducció a la producció musical / Taller de introducción a la producción musical

Els propers dies 2,9, 16 i 23 de novembre de 2012 Raül Navarro inicia el III taller d’introducció a la producció musical. La producció musical és un procés creatiu, sofisticat i complex, on són essencials tècniques que no sempre el músic coneix.

Esmut – Espai Musical de Terrassa – t’apropa a un Home Studio amb l’objectiu de crear la teva pròpia obra musical a través del programa Ableton Live (guardonat amb innombrables premis de la indústria de l’àudio).

El taller està dirigit a totes aquelles persones que vulguin produir obres musicals mitjançant l’ús de l’ordinador i, si escau, de l’instrument musical.

El mètode pedagògic utilitzat està basat en la pràctica, que t’ajudarà a comprendre de forma clara i progressiva el funcionament de Ableton Live.

/

Los próximos días 2,9, 16 y 23 de noviembre de 2012 Raül Navarro inicia el III taller de introducción a la producción musical. La producción musical es un proceso creativo, sofisticado y complejo, donde son esenciales técnicas que no siempre el músico conoce.

Esmut – Espacio Musical de Terrassa – te acerca a un Home Studio con el objetivo de crear tu propia obra musical a través del programa Ableton Live (galardonado con innumerables premios de la industria del audio).

El taller está dirigido a todas aquellas personas que quieran producir obras musicales mediante el uso del ordenador y, en su caso, del instrumento musical.

El método pedagógico utilizado está basado en la práctica, que te ayudará a comprender de forma clara y progresiva el funcionamiento de Ableton Live.