Incorporació / Incorporación

El nostre assessor en noves tecnologies, Alberto Salazar Muñoz, s’incopora a l’equip de ESMUT – Espai Musical de Terrassa -. Li desitgem els millors èxits professionals.

/

Nuestro asesor en nuevas tecnologías, Alberto Salazar Muñoz, se incopora al equipo de ESMUT – Espai Musical de Terrassa -. Le deseamos los mejores éxitos profesionales.