Intensiu d’introducció a la guitarra flamenca / Intensivo de introducción a la guitarra flamenca