Els dilluns apunts d’educació XIV / Los lunes apuntes de educación XIV

Roy Pea, de la Northwestern University, ha escrit recentment sobre el que ell anomena «la intel · ligència repartida» que la cognició humana òptima gairebé sempre es produeix d’una manera física, social i simbòlicament repartida. Les persones pensen i recorden amb l’ajuda de tota classe d’instruments físics i fins i tot construeixen altres nous per tal d’obtenir més ajuda. Les persones pensen i recorden socialment, mitjançant l’intercanvi amb els altres, compartint informació, punts de vista i postulant idees. ¡El treball del món s’ha fet en grup!

/

Roy Pea, de la Northwestern University, ha escrito recientemente sobre lo que el llama “la inteligencia repartida” que la cognición humana óptima casi siempre se produce de una manera física, social y simbólicamente repartida. Las personas piensan y recuerdan con la ayuda de toda clase de instrumentos físicos e incluso construyen otros nuevos a fin de obtener más ayuda. Las personas piensan y recuerdan socialmente, por medio del intercambio con los otros, compartiendo información, puntos de vista y postulando ideas. ¡ El trabajo del mundo se ha hecho en grupo!