Els dimecres parlarem d’instruments / Los miércoles hablaremos de instrumentos

Atabal

Espècie de tambor, proveït d’una membrana i d’un ressonador de mitja esfera. En alguns baix relleus trobats a Mesopotàmia -2000 a. de C. – veiem un tambor ovoide de gran grandària que molt bé podria ser l’antecessor de l’instrument que entraria a Europa per l’Est, importat per les croades al segle XIII. Era percutit a parells sobre els cavalls, un a cada costat, subjectes a la cadira de muntar per mitjà d’un jou de cuir.

/

Atabal

Especie de tambor, provisto de una membrana y de un resonador de media esfera. En algunos bajorrelieves hallados en Mesopotamia -2000 a. de C. – vemos un tambor ovoide de gran tamaño que muy bien podría ser el antecesor del instrumento que entraría en Europa por el Este, importado por las cruzadas en el siglo XIII. Era percutido a pares sobre los caballos, uno a cada lado, sujetos a la silla de montar por medio de un yugo de cuero.