Els dimecres parlarem d’instruments / Los miércoles hablaremos de instrumentos

Saxofon alt: Aquest saxofon, és el més utilitzat en la música simfònica. El seu inventor Saix va fer el primer exemplar a Brussel·les, encara que va decidir donar-ho a conèixer a la capital francesa París, fent una transcripció d’una obra de Berlioz, que el 3 de febrer de 1844 va tocar en públic.

Utilitzat com a instrument solista per grans del jazz com Charlie Parker, la seva popularitat va aconseguir les majors cotes des que el grup de Dave Brubeck amb el genial Paul Desmond ho utilitzés per interpretar el seu famós tema “Take Five”.

/

Saxofón alto: Este saxofón, es el más utilizado en la música sinfónica. Su inventor Sax hizo el primer ejemplar en Bruselas, aunque decidió darlo a conocer en la capital francesa París, haciendo una transcripción de una obra de Berlioz, que el 3 de febrero de 1844 tocó en público.

Utilizado como instrumento solista por grandes del jazz como Charlie Parker, su popularidad alcanzó las mayores cotas desde que el grupo de Dave Brubeck con el genial Paul Desmond lo utilizara para interpretar su famoso tema “Take Five”.