Breu cronologia del pop i el rock / Breve cronología del pop y el rock, 10

1977: Mor Elvis Presley a l’edat de quaranta-dos anys. Kaftwerk publica l’àlbum Trans Europe Express, un disc que influenciarà el hip-hop i la cultura dance posteriors.

1979: Moren onze fans en el concert dels Who a Cincinnati, Ohio.

1980: John Lennon és crivellat i mor a Nova York.

1981: Es llança la MTV. Abba serà n.º 1 per última vegada amb el tema <<Super Trooper>>. El tema <<Ghost Town>> de The Specials aconsegueix el n.º 1. Durant aquest estiu es produeixen greus disturbis urbans.

/

1977: Muere Elvis Presley a la edad de cuarenta y dos años. Kaftwerk publica el álbum Trans Europe Express, un disco que influenciará el hip-hop y la cultura dance posteriores.

1979: Mueren once fans en el concierto de los Who en Cincinnati, Ohio.

1980: John Lennon es acribillado y muere en Nueva York.

1981: Se lanza la MTV. Abba será n.º 1 por última vez con el tema <<Super Trooper>>. El tema <<Ghost Town>> de The Specials alcanza el n.º 1. Durante ese verano se producen graves disturbios urbanos.