Els Dimarts lèxic musical / Los Martes léxico musical

A partir d’aquesta setmana cada dimarts publicarem termes musicals.

Acord: Una combinació de dues o més notes que sonen al mateix temps. El acord més bàsic i simple és la tríada, un acord de tres notes, construït sobre una nota principal anomenada fonamental, a la qual se superposa una tercera i una quinta.

/

A partir de esta semana cada martes publicaremos términos musicales.

Acorde: Una combinación de dos o más notas que suenan al mismo tiempo. El acorde más básico y simple es la tríada, un acorde de tres notas, construido sobre una nota principal llamada fundamental, a la que se superpone una tercera y una quinta.