Els dimarts lèxic musical / Los martes léxico musical

  • Discanto: En les composicions del segle XIII, tals com clausula, motets i conductus, un estil en el qual totes les veus es mouen amb el mateix ritme, principalment en estil nota contra nota.

/

  • Discanto: En las composiciones del siglo XIII, tales como clausula,  y conductus, un estilo en el que todas las voces se mueven con el mismo ritmo, principalmente en estilo nota contra nota.