Breu cronologia del pop i el rock / Breve cronología del pop y el rock, 13

16/01/2012

  • 1987: Es llança el canal MTV per a Europa. La MTV arriba a una audiència global de 281,7 milions de llars i pot veure’s en 79 països. M/A/A/R/R/S obté el n.º 1 amb <<Pump up the Volume>>, una circumstància que certifica l’ascens de la música feta a la manera dels DJ i amb tecnologia de samplejat. Rhytim is Rhytim (Derrick May) publica el tema <<Strings of Live>>, una fita en l’ascens del so de Detroit.
  • 1988: Kylie Minogue aconsegueix el n.º 1 amb << I Should Be So Lucky >>. Quan encara complia condemna a Sud-àfrica, Nelson Mandela és homenatjat amb motiu del seu 70 aniversari en un concert celebrat en Wembley; entre altres artistes, actuen Whitney Houston i Peter Gabriel. Les vendes dels CD superen a les dels discos de vinil. L’anomenat <<Summer of Love>> de la cultura dansi dóna els seus primers passos a Regne Unit.
  • 1989: Public Enemy publica It takes a Nation of Millions to Hold Us Back.

/

  • 1987: Se lanza el canal MTV para Europa. La MTV llega a una audiencia global de 281,7 millones de hogares y puede verse en 79 países. M/A/A/R/R/S obtiene el n.º 1 con <<Pump up the Volume>>, una circunstancia que certifica el ascenso de la música hecha al modo de los DJ y con tecnología de sampleado. Rhytim is Rhytim (Derrick May) publica el tema <<Strings of Live>>, un hito en el ascenso del sonido de Detroit.
  • 1988: Kylie Minogue alcanza el n.º 1 con <<I Should Be So Lucky>>. Cuando aún cumplía condena en Sudáfrica, Nelson Mandela es homenajeado con motivo de su 70 cumpleaños en un concierto celebrado en Wembley; entre otros artistas, actúan Whitney Houston y Peter Gabriel. Las ventas de los CD superan a las de los discos de vinilo. El llamado <<Summer of Love>> de la cultura dance da sus primeros pasos en Reino Unido.
  • 1989: Public Enemy publica It takes a Nation of Millions to Hold Us Back.