Els dimarts: lèxic musical / Los martes: léxico musical

El contrafactum és un procediment usat en la música vocal que consisteix a substituir el text original d’una obra per un altre. Empleat des de l’Edat Mitjana (era normal utilitzar la mateixa melodia per a diferents textos litúrgics), es fa habitual en el segle XVI amb una doble funció: la conversió d’obres profanes en religioses i l’adaptació d’obres d’una tradició religiosa a una altra.

/

El contrafactum es un procedimiento usado en la música vocal que consiste en sustituir el texto original de una obra por otro. Empleado desde la Edad Media (era normal utilizar la misma melodía para diferentes textos litúrgicos), se hace habitual en el siglo XVI con una doble función: la conversión de obras profanas en religiosas y la adaptación de obras de una tradición religiosa a otra.