Els dilluns apunts d’educació X / Los lunes apuntes de educación X

Existeix una relació recíproca entre les imatges mentals i les activitats de comprensió. Si ajudem als alumnes a adquirir imatges mentals per qualsevol mitjà – incloent-hi la instrucció directa -, desenvoluparan la capacitat de comprensió. I també si els exigim que realitzin activitats de comprensió -com ara predir, explicar, resoldre, exemplificar, generalitzar, etc-, construiran imatges mentals. Es produeix una mena de societat entre les imatges mentals i les activitats de comprensió. S’alimenten les unes a les altres.

/

Existe una relación recíproca entre las imágenes mentales y las actividades de comprensión. Si ayudamos a los alumnos a adquirir imágenes mentales por cualquier medio – incluyendo la instrucción directa -, desarrollarán su capacidad de comprensión. Y a su vez si les exigimos que realicen actividades de comprensión -tales como predecir, explicar, resolver, ejemplificar, generalizar, etc-, construirán imágenes mentales. Se produce una especie de sociedad entre las imágenes mentales y las actividades de comprensión. Se alimentan las unas a las otras.