Els dilluns, apunts d’educació: VI / Los lunes, apuntes de educación: VI

La instrucció didàctica, és a dir, la presentació de forma clara i correcta per part del professor (els què i els perquè d’un tema); l’entrenament, o dit d’una altra manera, la pràctica reflexiva i la realimentació informativa i l’ensenyament socràtic, on el professor actua com incitador i moderador en les converses, són tres pilars fonamentals de l’educació.

/

 La instrucción didáctica, es decir, la presentación de forma clara y correcta por parte del profesor (los qué y los porqué de un tema); el entrenamiento, o dicho de otra forma, la práctica reflexiva y la realimentación informativa y la enseñanza socrática, donde el profesor actúa como incitador y moderador en las conversaciones, son tres pilares fundamentales de la educación.