Els dijous parlem dels compositors / Los jueves hablamos de los compositores

Johannes Ockeghem (ca. 1410-1497)

Va néixer a l’actual província belga d’Hainaut, part llavors del ducat de Borgonya. Va ser cantant, primer a l’església de la Mare de Déu d’Anvers entre 1443 i 1444 i després al servei del duc de Borbó entre 1446 i 1448. El 1450 o 1451, va passar a formar part de la capella real francesa on va servir a Carlos VII, Lluís XI i Carlos VIII, fins que va morir, el 6 de febrer de 1497.

Segons Cosimo Bartoli (1567) Ockeghem va ser «pràcticament el primer a aquests temps que va redescobrir la música, la qual estava gairebé completament morta, de la mateixa manera que Donatello va redescobrir l’escultura».

 

Johannes Ockeghem (ca. 1410 – 1497)

Nació en la actual provincia belga de Hainaut, parte entonces del ducado de Borgoña. Fue cantante, primero en la iglesia de Nuestra Señora de Amberes entre 1443 y 1444 y luego al servicio del duque de Borbón entre 1446 y 1448. En 1450 ó 1451, pasó a formar parte de la capilla real francesa donde sirvió a Carlos VII, Luis XI y Carlos VIII, hasta su muerte, el 6 de febrero de 1497.

Según Cosimo Bartoli (1567) Ockeghem fue «prácticamente el primero en estos tiempos que redescubrió la música, la cual estaba casi completamente muerta, del mismo modo que Donatello redescubrió la escultura».