Els dilluns, apunts d’educació: II / Los lunes, apuntes de educación: II

L’escola participativa

Dintre de la especialització que reclamen les nostres societats, la música ha creat en el seu entorn un espai cultural reduït on els seus membres suposadament formen un grup de “persones dotades per la pràctica musical”, deixant de costat a tots aquells membres del grup que per alguna raó o altra no estan considerats per la societat aptes per aquesta activitat. Aquesta és una visió totalment simplista de la realitat. Volem una escola participativa on la música arribi a totes les capes de la societat de forma natural i tenint com a criteri fonamental la capacitat innata de l’ésser humà de comunicar-se a través d’aquesta.

/

La escuela participativa

Dentro de la especialización que reclaman nuestras sociedades, la música ha creado en su entorno un espacio cultural reducido donde sus miembros supuestamente forman un grupo de “personas dotadas para la práctica musical”, dejando de lado a todos aquellos miembros del grupo que por alguna razón u otra no están considerados por la sociedad aptas para esta actividad. Esta es una visión totalmente simplista de la realidad. Queremos una escuela participativa donde la música llegue a todas las capas de la sociedad de forma natural y teniendo como criterio fundamental la capacidad innata del ser humano de comunicarse a través de ésta.

L'Auditori de l'ESMUT