Els dilluns, apunts d’educació: I / Los lunes, apuntes de educación: I

L’escola

Una escola ha d’estar informada, ser dinàmica, és a dir, amb esperit enèrgic, i ser reflexiva o girar entorn del pensament. Es tracten de característiques pròpies del sentit comú.

Són tres les metes generals de l’educació, lligades entre si, i que les podem denominar com:

  • Retenció del coneixement.
  • Comprensió del coneixement.
  • Ús actiu del coneixement.

Coneixement que ajudi a les persones a comprendre el món i a desenvolupar-se en ell.

/

La escuela

Una escuela debe estar informada, ser dinámica, es decir, con espíritu enérgico, y ser reflexiva o girar entorno al pensamiento. Se tratan de características propias del sentido común.

Son tres las metas generales de la educación, ligadas entre si, y que las podemos denominar como:

  • Retención del conocimiento.
  • Comprensión del conocimiento.
  • Uso activo del conocimiento.

Conocimiento que ayude a las personas a comprender el mundo y a desenvolverse en él.