Els Dijous parlem dels compositors / Los Jueves hablamos de los compositores

–          Georges Bizet: Va néixer el 25 d’Octubre de 1838 a París, va ingressar en el conservatori de París al complir deu anys, on va estudiar composició i va desenvolupar dots de pianista virtuós. Als 19 anys va compondre la seva primera obra vocal: L’opereta en un sol acte titulada Li docteur Miracle (El doctor Miracle). En 1857 va guanyar el preuat premi de Roma de composició, la qual cosa li va permetre viure com a becari en la Vila Medici durant tres anys. El Théâtre de l’Opéra-Comique de París que havia programat la seva obra en un acte La guzla de l’émir, va cancel·lar la seva estrena en conèixer-se que Bizet havia acceptat compondre una altra òpera pel Théâtre Lyrique.

Des de 1863 es va resignar a guanyar-se la vida treballant per a editors de música, realitzant transcripcions per a piano d’operetes i òperes bufas de moda.

El 3 de març de 1875 es va estrenar la primera versió de Carmen i malgrat el fred acolliment del públic i de la crítica es va mantenir en cartell més de quaranta representacions.
La nit del dos al tres de juny d’aquest mateix any, sense haver complert els trenta-set, el compositor va sofrir un fulminant atac al cor que li va costar la vida.

/

–          Georges Bizet: Nació el 25 de Octubre de 1838 en París, ingresó en el conservatorio de París al cumplir diez años, donde estudió composición y desarrolló dotes de pianista virtuoso. A los 19 años compuso su primera obra vocal: La opereta en un solo acto titulada Le docteur Miracle (El doctor Milagro). En 1857 ganó el preciado premio de Roma de composición, lo que le permitió vivir como becario en la Villa  Medici durante tres años. El Théâtre de l’Opéra-Comique de París que había programado su obra en un acto La guzla de l’émir, canceló su estreno al conocerse que Bizet había aceptado componer otra ópera para el Théâtre Lyrique.

Desde 1863 se resignó a ganarse la vida trabajando a destajo para editores de música, realizando transcripciones para piano de operetas y óperas bufas de moda.

El 3 de marzo de 1875 se estrenó la primera versión de Carmen y a pesar de la fría acogida del público y de la crítica se mantuvo en cartel más de cuarenta representaciones.

La noche del dos al tres de junio de ese mismo año, sin haber cumplido los treinta y siete, el compositor sufrió un fulminante ataque al corazón que le costó la vida.