Breu cronologia del pop i el rock / Breve cronología del pop y el rock, 12

 

1985: Live Aid recapta 50 milions de lliures. Wham! És el primer grup occidental que actua a Xina. Bruce Springsteen publica Born in the USA, un àlbum que vendrà 15 milions de còpies només a Estats Units. El Parents Music Resource Center (PMRC) prova davant una comissió del senat que els discos posseeixen un alt contingut violent i sexual explícit. Les companyies discogràfiques incorporen el segell <<Asesoramiento de los padres>> com una manera d’apaivagar les queixes de la PMRC.

 

1986: Paul Simon publica Graceland, que provoca escàndol i polèmica perquè incompleix les sancions culturals imposades sobre la Sud-àfrica de l’apartheid. L’àlbum True Blue de Madonna aconsegueix el n.º 1 en les llistes britàniques. És el primer artista nord-americà a aconseguir-ho. Bob Geldof rep el títol de cavaller honorífic pel seu treball per Live Aid.

 

/

 

1985: Live Aid recauda 50 millones de libras. Wham! Es el primer grupo occidental que actúa en China. Bruce Springsteen publica Born in the USA, un álbum que venderá 15 millones de copias sólo en Estados Unidos. El Parents Music Resource Center (PMRC) prueba ante una comisión del senado que los discos poseen un alto contenido violento y sexual explícito. Las compañías discográficas incorporan el sello <<Asesoramiento de los padres>> como una manera de apaciguar las quejas de la PMRC.

 

1986: Paul Simon publica Graceland, que provoca escándalo y polémica porque incumple las sanciones culturales impuestas sobre la Sudáfrica del apartheid. El álbum True Blue de Madonna alcanza el n.º 1 en las listas británicas. Es el primer artista norteamericano en conseguirlo. Bob Geldof recibe el título de caballero honorífico por su trabajo para Live Aid.