Els Dijous parlem dels compositors / Los Jueves hablamos de los compositores

Enrique Granados (1867-1916): Nascut a Lleida, és un compositor una mica polèmic i difícil de classificar. Alguns el consideren romàntic, altres nacionalista o modernista, alhora que popular i anònim.

Ell, va començar a l’edat de 12 anys a estudiar piano i solfeig, ja tenint format el seu gust i la seva personalitat romàntica: Schumann i Chopin van ser els seus compositors que li van donar la inspiració. Als 16 anys estudia la composició amb Felip Pedrell, i als 20 anys, viatja a París per perfeccionar com a pianista. Dos anys més tard, després d’adquirir aquest plus de tècnica que necessitava, Granados torna per oferir un recital al Teatre Líric de Barcelona i és reconegut com un dels grans intèrprets vius.

En el 1894 Granados viatja a Madrid per compondre obres de cambra, encara que el públic musical d’aleshores demanda sarsueles. El 1898 estrena una obra inspirada en una història d’amor que té lloc en l’horta murciana, i va ser un veritable triomf. Per aquesta obra, la reina Maria Cristiana el condecora amb la Creu de Carlos III.

/

Enrique Granados(1867-1916): Nacido en Lérida, es un compositor algo polémico y difícil de clasificar. Algunos le consideran romántico, otros nacionalista o modernista, a la vez que popular y anónimo.

Él, empezó a la edad de 12 años a estudiar piano y solfeo, ya teniendo formado su gusto y su personalidad romántica: Schumann y Chopin fueron sus compositores que le dieron la inspiración. A los 16 años estudia la composición con Felip Pedrell, y a los 20 años, viaja a París para perfeccionarse como pianista. Dos años más tarde, tras adquirir ese plus de técnica que necesitaba, Granados vuelve para ofrecer un recital en el Teatro Lírico de Barcelona y es reconocido como uno de los grandes intérpretes vivos.

En el 1894 Granados viaja a Madrid para componer obras de cámara, aunque el público musical de entonces demanda zarzuelas. En 1898 estrena una obra inspirada en una historia de amor que tiene lugar en la huerta murciana, y fue un verdadero triunfo. Por esa obra, la reina María Cristiana le condecora con la Cruz de Carlos III.