Els Dijous parlem dels compositors / Los Jueves hablamos de los compositores

Compositor: Francisco Calleja (1891-1950)

Va néixer a la ciutat de Logronyo, va ser introduït en el món musical i concretament de la guitarra pel seu pare Felipe Calleja.

En 1912 emigra a Uruguai, on s’integra ràpidament en els grups de cultura musical. Ja amb 21 anys es mostra com una figura de referència tant pel desenvolupat tècnicament, per la musicalitat inherent, així com les mires d’ampliació de repertori.

Torna a Espanya probablement al 1929, data en la que va realitzar un concert a València.

Cap a 1930, trasllada la seva residència a Montevideo, Uruguai, i mor a la ciutat de Buenos Aires el 2 de desembre de 1950

La principal referència de Calleja com a guitarrista fa referència al seu treball com transcriptor, compositor o pedagog, i especialment a les aptituds innates per expressar-se amb la guitarra, una cosa avalat en tot el món.

Calleja va als clàssics com Mozart o Beethoven i especialment a Bach per ampliar la seva biblioteca d’obres a tocar en públic. Com transcriptor es pot observar fidelitat a l’original, ús de notes afegides únicament per enriquir el discurs, ocupació de digitacions al servei de la musicalitat i la cura en el timbre de la melodia.

Les seves obres es caracteritzen per la seva brevetat i claredat formal, amb una claríssima tendència al romanticisme, derivat del segle XIX.

Va exercir la docència durant diversos anys, especialment els últims de la seva vida, en Tacuarembó, a Uruguai.

Es va relacionar amb Agustín Barris, amb Miguel Herrera Klinger, Abel Fleury i finalment amb Abel Carlevaro.

/

Compositor: Francisco Calleja (1891-1950)

Nació en la ciudad de Logroño, fue introducido en el mundo musical y concretamente de la guitarra por su padre Felipe Calleja.

En 1912 emigra a Uruguay, donde se integra rápidamente en los grupos de cultura musical. Ya con 21 años se muestra como una figura de referencia tanto por lo desarrollado técnicamente, por la musicalidad inherente, así como las miras de ampliación de repertorio.

Vuelve a España probablemente en el 1929, fecha en la que realizó un concierto en Valencia.

Hacia 1930, traslada su residencia a Montevideo, Uruguay, y muere en la ciudad de Buenos Aires el 2 de Diciembre de 1950

La principal referencia de Calleja como guitarrista hace referencia a su trabajo como transcriptor, compositor o pedagogo, y especialmente a las aptitudes innatas para expresarse con la guitarra, algo avalado en todo el mundo.

Calleja acude a los clásicos como Mozart o Beethoven y especialmente a Bach para ampliar su biblioteca de obras a tocar en público. Como transcriptor se puede observar fidelidad al original, uso de notas añadidas únicamente para enriquecer el discurso, empleo de digitaciones al servicio de la musicalidad y el cuidado en el timbre de la melodía.

Sus obras se caracterizan por su brevedad y claridad formal, con una clarísima tendencia al romanticismo, derivado del siglo XIX.

Ejerció la docencia durante varios años, especialmente los últimos de su vida, en Tacuarembó, en Uruguay.

Se relacionó con Agustín Barrios, con Miguel Herrera Klinger, Abel Fleury y finalmente con Abel Carlevaro.