Els dijous parlem dels compositors / Los jueves hablamos de los compositores

Gioseffo Zarlino (ca. 1517 – 1590)

És el teòric més important del segle XVI. Va ser ell més que cap altre el que va sintetitzar el corrent de la musica theorica matemàtica amb els problemes quotidians de la musica pratica, tal com ell ho diu en les seves Institutioni harmoniche (1558, 2 ª ed. 1573): «La música presa en la seva perfecció última reuneix aquestes dues parts tan estretament unides que no es pot separar una de l’altra ».

/

Gioseffo Zarlino (ca. 1517 – 1590)

Es el teórico más importante del  siglo XVI. Fue él más que ningún otro el que sintetizó la corriente de la musica theorica matemática con los problemas cotidianos de la musica pratica, tal como él lo dice en sus Institutioni harmoniche (1558; 2ª ed. 1573): «La música tomada en su perfección última reúne estas dos partes tan estrechamente unidas que no se puede separar una de otra».