Cerquem nom per a la nostra revista escolar / Buscamos nombre para nuestra revista escolar.

Amb l’objectiu de difondre la nostra tasca educativa, així com d’informar, de comunicar, de fomentar el gust per la música i impulsar el treball en equip, estem organitzant la creació d’una revista escolar de periodicitat semestral.

Vols participar en posar-li nom a la nostra revista escolar? 

Clica al següent enllaç 

Con el objetivo de divulgar nuestro quehacer educativo, así como de informar, de comunicar, de fomentar el gusto por la música e impulsar el trabajo en equipo, estamos organizando la creación de una revista escolar de periodicidad semestral.

¿Quieres participar en ponerle nombre a nuestra revista escolar?

Clica en el siguiente enlace

Carlos Salazar Amoraga
Musicòleg
Director de l’Espai Musical de Terrassa – ESMUT –