Els dimarts lèxic musical / Los martes léxico musical

Nota: Un símbol que representa la durada d’un so i, quan es col·loca en el pentagrama, també la seva altura.

Les parts d’una nota són les següents: plica, cua, cap i barra.

/

Nota: Un símbolo que representa la duración de un sonido y, cuando se coloca en el pentagrama, también su altura.

Las partes de una nota son las siguientes: plica, corchete, cabeza y barra.