1. Introducció a la producció musical

<- Tornar a "Tallers"

TALLER D’INTRODUCCIÓ A LA PRODUCCIÓ MUSICAL

La producció musical és un procés creatiu, sofisticat i complex, on són essencials tècniques que no sempre el músic coneix.

Esmut t’apropa a un Home Studio amb l’objectiu de crear la teva pròpia obra musical a través del programa Ableton Live (guardonat amb innombrables premis de la indústria de l’àudio).

El taller està dirigit a totes aquelles persones que vulguin produir obres musicals mitjançant l’ús de l’ordinador i, si escau, de l’instrument musical.

El mètode pedagògic utilitzat està basat en la pràctica, que t’ajudarà a comprendre de forma clara i progressiva el funcionament de Ableton Live.

Objectius

1.- Dotar l’alumne de les eines necessàries perquè pugui crear la seva pròpia obra musical. Per a això, utilitzarem el programa de producció musical Ableton Live, una targeta de so, micròfons i/o instruments.

2.- Oferir a l’alumne nocions dels programari de producció musical més comuns del mercat: Cubase, Logic Studio, Reason, Pro-Tools, així com dispositius i instruments virtuals, seqüenciadors, editors i samplers, que et permetran obtenir una bona base i explorar un gran ventall de possibilitats creatives.

Durada del taller

Les 30 hores de les quals consta el taller es distribuiran a raó d’una classe per setmana d’una hora de durada.

Contingut

  1. Presentació del taller.

  2. Esquema de processos en la producció musical.

  3. Breu orientació al llenguatge musical.

  4. Recursos tècnics en la producció musical.

    1. la tecnologia en les produccions musicals.

    2. Presentació de Ableton Live i recursos associats.

Seqüenciador/editor/sampler/mescla: Ableton Live.

Estudis virtuals: Reason

Controladors MIDI

Microfonia

  1. L’elaboració d’una obra musical.

Composició:

Esbossos

Tempo

Disseny de so

Arranjaments

Producció:

Enregistrament per pistes

Seqüenciació i edició

Mescles

Escoltes

Mastering

  1. Conclusió i anàlisi dels resultats obtinguts.

 

 

 

TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN MUSICAL

La producción musical es un proceso creativo, sofisticado y complejo, donde son esenciales técnicas que no siempre el músico conoce.

Esmut te acerca a un Home Studio con el objetivo de crear tu propia obra musical a través del programa Ableton Live (galardonado con innumerables premios de la industria del audio).

El taller está dirigido a todas aquellas personas que quieran producir obras musicales mediante el uso del ordenador y, en su caso, del instrumento musical.

El método pedagógico utilizado está basado en la práctica, que te ayudará a comprender de forma clara y progresiva el funcionamiento de Ableton Live.

 

Objetivos

 

1.- Dotar al alumno de las herramientas necesarias para que pueda crear su propia obra musical. Para ello utilizaremos el programa de producción musical Ableton Live, una tarjeta de sonido, micrófonos y/o instrumentos.

2.- Ofrecer al alumno nociones de los software de producción musical más comunes del mercado: Cubase, Logic Studio, Reason, Pro-Tools, así como dispositivos e instrumentos virtuales, secuenciadores, editores y samplers, que te permitirán obtener una buena base y explorar un gran abanico de posibilidades creativas.

Duración del taller

 

Las 30 hores de las que consta el taller se distribuiran a razón de una clase por semana de una hora de duración.

Contenido

1. Presentación del taller.

2. Esquema de procesos en la producción musical.

3. Orientación breve al lenguaje musical.

4. Recursos técnicos en la producción musical.

4.1 La tecnología en las producciones musicales.

4.2 Presentación de Ableton Live y recursos asociados.

Secuenciador/Editor/Sampler/Mezcla: Ableton Live.

Estudios virtuales: Reason.

Controladores MIDI

Microfonía

5. La elaboración de una obra musical:

Composición:

Esbozos

Tempo

Diseño de sonido

Arreglos

Producción:

Grabación por pistas

Secuenciación y edición

Mezclas

Escuchas

Mastering

6. Conclusiones y análisis de los resultados obtenidos.