Presentació projecte radiofònic «La història de la música» 25/04/2014 – 18:45 h.

Iniciem un nou projecte que tindrà com a protagonistes als nostres alumnes creant un espai radiofònic de divulgació de la història de la música.

A més de la importància de socialitzar i participar en el procés d’enculturació de les persones, les metes principals d’una escola són sens dubte la retenció del coneixement, la seva comprensió i sobretot i fonamental la seva aplicació en la pràctica diària, o com diria David Perkins «l’ús actiu del coneixement «.

L’educació a d’incloure entre els seus objectius primordials la construcció de valors , fonamentalment des de la pròpia reflexió d’educadors i estudiants . Cal que les persones, a través de la reflexió , siguin capaços d’adaptar-se al canvi , aprendre de les experiències i com a conseqüència pensar i actuar amb actitud crítica.  L’etapa formativa té necessàriament que proporcionar les eines necessàries per dur a terme aquest procés :

 1.- Atendre els punts de vista dels alumnes , on qüestionar les explicacions des d’un punt de vista eminentment pràctic han de ser útils per a la vida quotidiana .

2.- Aprendre a aprendre i aprendre a pensar , mitjançant la promoció del treball individual i col · lectiu  que tingui com a objectiu fonamental el saber utilitzar la ingent informació que disposem en el nostre temps .

3.- Utilització de les noves tecnologies d’aprenentatge, oferint als alumnes el coneixement de les noves eines disponibles i fer un ús correcte d’aquestes .

4.- La inclusió . En un món on la interacció entre diferents cultures és un fet corrent , incloure en la reflexió , l’empatia sincera cap a » els altres» , apropant-los a les manifestacions dels diferents processos culturals , en el nostre cas en l’àmbit musical , no valorant en termes de «millor » o » pitjor» , sinó des de la diferència en sentit d’igualtat .

5.- El treball cooperatiu . Utilitza el treball en equip com a recurs per ensenyar genera cohesió en el grup . Aquesta circumstància és de vital importància en els ensenyaments musicals ja que el compartir el treball i posar-se d’acord en l’execució del mateix és fonamental per donar sentit a la interpretació .

6.- Aplicació de les competències clau .

Us esperem a la presentació d’aquest projecte el pròxim 25/04/2014 a les 18:45 h. a les instal·lacions de l’ESMUT.

Reserva d’invitacions : https://es.surveymonkey.com/s/JPGY7BZ

M’ho varen contar i ho vaig oblidar.

Ho vaig veure i ho vaig entendre.

Ho vaig fer i ho vaig aprendre.

CONFUCI, 551-479 aC